Integritetspolicy

Undrar du över något?

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Från 25 maj 2018 gäller nya regler, EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR), för hur företag, organisationer och myndigheter i EU får behandla personuppgifter.

GDPR syftar till att du som kund ska känna dig trygg med hur vi använder din mailadress, telefonnummer och andra personuppgifter. Du ska få bättre översikt och mer kontroll över de personuppgifter som företag och andra organisationer har om dig. Med andra ord blir det nu enklare för dig att se de personuppgifter vi har registrerade om dig och få upplysningar om hur vi använder uppgifterna.

Du har rätt att begära ut information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få dina uppgifter rättade. Läs gärna hela Integritetspolicy nedanför.

Inledning

I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Vi behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Västerås Science Park
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås

Behandling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter om dig:

När du gör en förfrågan eller begäran om våra tjänster via telefon, e-post, kontaktformulär på vår hemsida, eller på annat sätt; och då vi har ett personligt möte.

När du är medlemsföretag eller kund till oss och vi behöver uppgifter från dig för att kunna ingå korrekta avtal och samarbeten av något slag.

Under avtalets gång
Så länge avtalet mellan pågår (inklusive under vilande/pausade avtal) behandlar vi även följande uppgifter. Synpunkter och önskemål du har om personal, genomförd service, eller framtida servicetillfällen som du delat med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Information om avbokningar, ombokningar och nyboxningar. Genomförda servicetillfällen och faktureringar för att kunna sända korrekta fakturor. Begäran om ändrade uppgifter från dig avseende dina kontaktuppgifter eller annat.

Mottagare av dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas av våra leverantörer, i det fall vi använder sådana och i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av näringsidkare och fullgöra våra åtaganden enligt lag. De leverantörer som behandlar dina personuppgifter utgör våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av våra personuppgiftsbiträden och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas säkert hos dem. Dina personuppgifter kan behandlas av våra leverantörer av affärssystem, bokförings- och faktureringssystem. Rådgivare och revisorer för att vi ska kunna uppfylla redovisningsplikt och kunna bedriva verksamheten på ett korrekt sätt. Dessa kan ha tillgång till eller behandla dina personuppgifter för att kunna granska eller rådge oss. Myndigheter. Vi kommer att sända personuppgifter till myndigheter i den mån vi har en skyldighet enligt lag att göra det.

Marknadsanalyser med mera
Personuppgifterna utgör underlag för marknads- och kundanalyser i aggregerad form, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Marknadsföring
Om du finns i vår databas kan vi komma att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring om våra tjänster. Våra kunder kan komma att få marknadsföring via post, telefon, e-post och sms. Om du inte vill få marknadsföring från oss har du möjlighet att motsätta dig detta genom att meddela oss via e-post till info@vasterassciencepark.se

Rättning och radering av personuppgifter
Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och raderar personuppgifterna när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Du har rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta Västerås Science Park.

Ändringar i denna integritetspolicy
Vår integritetspolicy beskriver hur behandlar personuppgifter. Den kan komma att ändras i framtiden. Vi kommer då att informera dig om vilka ändringar i sak vi gjort i denna integritetspolicy.

Ytterligare information
Du har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att höra av dig till Västerås Science Park. Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet. I de fall behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling på grundval av samtycket som föregick återkallandet. Du har rätt enligt lag att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter, samt om så är fallet, en kopia av dessa uppgifter tillsammans med information om behandlingen; ett så kallat registerutdrag. Kontakta Västerås Science Park om du vill begära ut ett registerutdrag eller om du har frågor om personuppgiftsbehandling.

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.